project:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
periode
juni 2010 - heden
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Advies + herinrichting Kaasmuseum Alkmaar
‘Het Hollands Kaasmuseum’ exposeert attributen die te maken hebben met zuivelverwerking. In 1998 is de vaste presentatie vernieuwd, en deze is sindsdien niet erg veranderd. Enkele elementen zijn toegevoegd en hier en daar is er apparatuur vervangen. Omdat deze presentatie al bijna 12 jaar oud is wil Het Hollands Kaasmuseum een quickscan van het museum zodat er gekeken kan worden naar welke verbeteringen gerealiseerd zouden kunnen worden.

In dit kader is Promuse gevraagd een quickscan uit te voeren op de vaste presentatie van ‘Het Hollands Kaasmuseum’. Samen met Carel Berenschot zal Amanda kijken naar de looproutes in het museum, zijn deze begrijpelijk voor het publiek, hoe is de inhoud van de presentatie verbeeld, hoe komt de presentatie over bij de bezoeker, zijn er nieuwe innovatieve presentatie-vormen toepasbaar, etc...

Na het advies, hebben Amanda en Carel, samen met Linda Maas, de opdracht gekregen voor de herinrichting van het museum. Nadat het Kaasseizoen weer voorbij is, zal in het najaar van 2013 het museum een make-over krijgen.