project:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
periode
September 2007 t/m september 2008
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Conceptontwikkeling Nationaal Glasmuseum Leerdam
In het najar van 2009 opent het vernieuwde Nationaal Glasmuseum in Leerdam haar deuren.Naast een fysieke metamorfose, is ook inhoudelijk gewerkt aan nieuwe museale concepten. Samen met Arnoud Odding (directeur), werkte Natasja Wehman aan de inhoudelijke uitganspunten. In samen werking met de HKU (Willem Jan Renger en Mariska Copier)kwamen we tot een innovatief metaontwerp op basis waarvan alle vernieuwingen doorontwikkeld kunnen worden, zowel digitaal als fysiek.