opdrachtgever:
Salon de Museologie
Al acht jaar vindt op elke eerste donderdag van de maand de Salon de Museologie plaats in de Reinwardt Academie in Amsterdam. Promuse&Wehman is een van de organisatoren van deze succesvolle Salon. De Salon behandelt altijd een actueel thema en streeft naar kennisuitwisseling en meningsvorming over kunst, cultuur en wetenschappen in het algemeen en musea in het bijzonder. De entr?e is gratis en iedereen is van harte welkom om te luisteren, mee te praten en discussieren en om anderen te ontmoeten.
Aanmelden? www.salondemuseologie.nl